Werkwijze

Als integrated coach is mijn aanpak gericht op waar je naar toe wilt, gestructureerd, met wetenschappelijke oriëntatie. We maken gebruik van vragenlijsten in het kader van drijfveren (Profile Dynamics®), zelfanalyse, teamrollen en competenties, het gedachtegoed van D. Ofman (kernkwaliteiten), RET, Motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte coaching en NLP. Mijn werkwijze is altijd praktisch, uitgaande van jouw sterke punten en resultaat gericht.

Ieder traject krijgt, afhankelijk van jouw doelstelling en ontwikkelingsfase een persoonlijke invulling. Het traject is een mix van face-to-face gesprekken, opdrachten, Skype gesprekken, gebruik van (digitale) hulpmiddelen, video’s, etc. Deze manier van geïntegreerd coachen ervaren de kandidaten als zeer effectief. Je sluit jouw coach traject af met een stappenplan, waarin je aandachtspunten en acties voor de korte en lange termijn formuleert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s