Teamcoaching

Samen werken is wat we doen in organisaties, samenwerken blijft een uitdaging.

Een goede samenwerking binnen teams en tussen teams onderling is de sleutel naar het succes van iedere organisatie.

In de teamcoaching richten wij ons op het vergroten van inzicht in jezelf en jouw communicatie stijl. We verkrijgen meer begrip voor elkaars gedrag en stemmen de communicatie en besluitvorming beter af.

We brengen, middels een Profile Dynamics analyse de drijfveren van individuele medewerkers in kaart.
Deze individuele profielen vertalen we naar een teamprofiel, een afdelingsprofiel of zelfs een volledige organisatieprofiel. Aan de hand van de persoonlijke profielen en het teamprofiel bespreken we de individuele bijdrage en de samenwerking binnen het team en tussen de teams onderling. Zo werken we met praktisch aangedragen handvatten aan het bereiken van de gestelde doelen.

Zelfs al in één dag krijgen jij en jouw teamleden inzicht in de eigen aanpak, de kracht en de aandachtspunten van het team en de dynamiek tussen teams en/of afdelingen. Aan het einde van dit dagprogramma staat er een geïnspireerd team.

Verdieping brengen we aan in eventueel af te spreken vervolgsessies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s