Coaching

Blog

Werkwijze                  Coach trajecten                 Studieadvies                   Profile Dynamics               

De term coaching komt uit het Frans (coche). Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om IMG_9986mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats. Het besturen van een koets werd coaching genoemd. De bron van het werkwoord ‘to coach’ is echter het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij of zij was naar waar hij of zij wil zijn.

De reis leidt veelal naar het doel dat bij de aanvang van de coaching is gesteld. Soms gaat dit via paden die van te voren niet waren verwacht, maar ook dat er tijdens het traject andere – mooiere – doelen in het vizier komen en dat de stip op de horizon wordt verlegd. Het coach traject verandert je niet, maar helpt je zaken scherp te krijgen en stappen te nemen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s